Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu se má do konce srpna uvolnit 40 milionů eur

Čtyřicet milionů eur ze státních finančních aktiv na zvýšení základního kapitálu Všeobecné zdravotní pojišťovny se má uvolnit už do konce srpna. Vyplývá to z iniciativního materiálu z dílny Ministerstva zdravotnictví, který schválila vláda.

Vláda ještě v březnu schválila zvýšení základního kapitálu pojišťovny do 160 milionů eur. Uvolnění 120 milionů eur záviselo na uzavření smluv mezi pojišťovnou a poskytovateli ústavní zdravotní péče v působnosti státu.

Podmínky pro uvolnění části státních finančních aktiv do výše 40 milionů eur upravovalo memorandum mezi resorty zdravotnictví a financí. O uvolnění se podle něj mělo rozhodnout na podzim. Resort změnu termínu odůvodňuje potřebou zvýšení základního kapitálu pojišťovny v srpnu.

Vláda schválila:
Novela zákona o DPH má snížit administrativní zátěž i odstranit nedostatky. Řeší také situaci v souvislosti s rozmachem elektronického obchodu. Na základě návrhu zákona se má upustit od povinnosti registrovat se za plátce daně pro osoby povinné k dani, které poskytují výlučně finanční nebo pojišťovací služby nebo osvobozený pronájem nemovitosti, s možností osob povinných k dani, které jsou z titulu uskutečňování uvedených transakcí v současnosti registrovanými plátci daně, požádat o zrušení registrace.

K získání celého daňového bonusu by se mohl použít základ daně partnera. „Návrh zákona obsahuje i možnost vyššího odpočtu daňového bonusu na vyživované dítě v návaznosti na započtení příjmů (dílčích základů daně) obou oprávněných osob (například rodičů) do úhrnu příjmů za účelem uplatnění tohoto daňového bonusu,“ uvedlo Ministerstvo financí. Předmětem návrhu zákona je i zavedení nového pravidla o omezení úrokových nákladů.

Transparentnost nadnárodních společností by se měla zvýšit. Větší transparentnost při zveřejňování má přispět k lepší veřejné kontrole nad činnostmi nadnárodních společností. „Návrhem zákona se stanoví pro konečné mateřské účetní jednotky a samostatné účetní jednotky s přeshraničním aspektem, které překročí určitou velikost, povinnost vyhotovit zprávu s informacemi o dani z příjmů a uložit ji do rejstříku účetních závěrek a sbírky listin obchodního rejstříku,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Nejnovější články

Další články autora